13-й чемпионат по игре «Что? Где? Когда?»

  1. место, 22 правильных ответа – школа №246;
  2. место, 15 правильных ответов – школа №598;
  3. место, 14 правильных ответов – школа №597.

http://www.primorsknews.ru/news/2017-11-01/rekordnoe-kolichestvo-uchastnikov-sobral-ocherednoy-chempionat-primorskogo-rayona-po--chto-gde-kogda/#ad-image-0